Modern

Technika José Limóna je jednou z komplexných tréningových systémov vychovávajúcich všestranného tanečníka. Základným konceptom techniky je prirovnanie:  „Telo ako orchester“. Učí tanečníka používať každú časť tela ako výrazový prostriedok, harmonizovať jednotlivé časti tela v pohybe tak, aby vytvorili spolu „symfóniu pohybu“.

Táto technika je založená na viacerých princípoch, ktoré určujú jej kvalitu pohybu ako: Fall /pád/, Rebound and recovery /odraz a kyvadlo/, Opposition /opozícia/, Kinetic and Potentional energie /kinetická a potencionálna energia/, Suspension /zavesenie/ a ďalšie.

Technika vypracováva koordináciu pohybov, plynulosť, makkosť a plastickosť pohybu. Striedaním uvoľnenia tela alebo jeho jednotlivých častí tela do pádu a zapojenia ťahu prostredníctvom piatich bodov opozície do pohybu, vytvára dynamický charakter tejto techniky.

Technika José Limóna je pre jej náročnosť koordinácie práce rôznych častí tela súčasne vhodná pre výučbu vekovej kategórie od 15 rokov.

Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD. – pedagóg techniky José Limóna, základy techniky získala v Tanečnom divadle Bralen, pokračovala štúdiom na VŠMU, výrazne ju ovplyvnila dlhoročná spolupráca s bývalým tanečníkom José Limón Dance Company Joe Alegadom, ktorý je pedagógom a choreografom rôznych škôl a súborov po celom svete. Pracuje ako jeho asistentka tréningových workshopov a asistentka choreografie rôznych projektov.

Naši lektori

Galéria