Katarína Vlniešková

Vo svojej práci sa zameriavam na využívanie princípov techniky José Limóna pre ktorú je
príznačná práca s váhou – jej uvoľnenie a následný pád ako pohybový impulz;
využívanie dychu ako prirodzenej a nevyhnutnej súčasti nášho bytia; izolovaná
práca jednotlivých častí tela prostredníctvom pádu váhy; práca so zemou, ktorá je našou
nepretržitou oporou a partnerom; použitie ťahu opozície; atď. Využívanie týchto princípov
vytvára špecifickú pohybovú kvalitu. Tréning zároveň obohacujem o elementy súčasného
prístupu k pohybu. Popri technickej čistote, a kvalite pohybu sa snažím viesť tanečníkov
k precíteniu a porozumeniu svojho tela a pohybu v prepojení s hudbou a priestorom.
V pohybe hľadám prirodzenosť a harmóniu.
S jednotlivými princípmi sa budeme oboznamovať postupne. V jednoduchšej forme ich
budeme najskôr precvičovať oddelene na jednotlivých častiach tela, v rôznych polohách,
neskôr pohyb prepojíme do komplexnejších pohybových väzieb.