O nás

Naša vízia

Projekt DANCEANA sme vytvorili pre všetkých amatérskych i profesionálnych tanečných pedagógov, tanečníkov, choreografov, vedúcich tanečných skupín a ďalších prívržencov tanečného umenia na obohatenie ich umeleckej práce o nové vedomosti, skúsenosti, ale aj pre ďalšie skvalitnenie tanečnej a pedagogickej praxe.

Našim zámerom je poskytnutie rozšíreného vzdelávania v tanečnom odbore pre tanečných pedagógov, choreografov, vedúcich tanečných umeleckých škôl a tanečných telies, zameraných na prácu s deťmi, mládežou i s dospelými.

 

Ako pracujeme

Po konzultáciách s viacerými pedagógmi pôsobiacich na ZUŠ v Bratislave a iných mestách sme sa snažili nájsť cestu, ako pomôcť skvalitniť ich prácu v tanečnom odbore. Výsledkom je model uceleného vzdelávania pre zvýšenie kvality ich pedagogickej a choreografickej tanečnej praxe.

Vzdelávanie realizujeme prostredníctvom našej webovej stránky, poskytovaním edukačných tanečných videí a organizovaním teoreticko-praktických tanečných workshopov.