Základy choreografie

Semináre a workshop zamerané na rozvoj tvorivých schopností v oblasti tanečného umenia, zmyslu pre štýl, formu / sólové variácie, malé formy,  formácie 24+ /,

Postupne prejdeme uvedené témy teoreticky ,  ako aj s možnosťou osvojiť a upevniť si preberané poznatky v praxi .

Témy:

  • Základné kompozičné popstupy pri tvorbe choreografie
  • Zdroje inšpirácie
  • Hudobný podklad
  • Námet, idea
  • Libretto, dejová línia, abstraktná choreografia
  • Dramaturgia
  • Interpreti
  • Choreografický výskum
  • Improvizácia
  • Motív, jeho varírovanie
  • Štylizácia
  • Výber pohybového materiálu, tvorba frázy
  • Práca s priestorom
  • Rytmus, Dynamika, Tempo
  • Kostým
  • Rekvizita
  • Scénografia
  • Názov choreografie
  • Herecká príprava interpretov
  • Autorské práva

Naši lektori

Galéria