Základy choreografie

Semináre a workshop zamerané na rozvoj tvorivých schopností v oblasti tanečného umenia, zmyslu pre štýl, formu / sólové variácie, malé formy,  formácie 24+ /,

Postupne prejdeme uvedené témy teoreticky ,  ako aj s možnosťou osvojiť a upevniť si preberané poznatky v praxi .

Témy:

 • Základné kompozičné popstupy pri tvorbe choreografie
 • Zdroje inšpirácie
 • Hudobný podklad
 • Námet, idea
 • Libretto, dejová línia, abstraktná choreografia
 • Dramaturgia
 • Interpreti
 • Choreografický výskum
 • Improvizácia
 • Motív, jeho varírovanie
 • Štylizácia
 • Výber pohybového materiálu, tvorba frázy
 • Práca s priestorom
 • Rytmus, Dynamika, Tempo
 • Kostým
 • Rekvizita
 • Scénografia
 • Názov choreografie
 • Herecká príprava interpretov
 • Autorské práva

Naši lektori

Galéria