Summer Dance Camp

Workshopy:

  • praktické tréningy a teoretické prednášky pre pedagógov a tanečníkov
  • teoretické prednášky pre pedagógov, lektorov a tanečných trénerov
  • v jednotlivých technikách sa zameriavame na ozrejmenie základných princípov každej techniky a na cvičenia, ktoré vypracovávajú kvalitu pohybu danej techniky,
  • organizujeme podľa požiadavky a podľa vášho záujmu o konkrétne techniky,
  • objednávky a ďalšie informácie na e-mailovej adrese info@danceana.sk, alebo telefonicky 0908 593 235.

Termíny workshopov pre pedagógov a tanečníkov na rok 2020:

17. – 22.8.2020 – Mladočov ČR – (letná škola tanca)

25. & 27.8.2020 – Senec – (letné sústredenie TŠ Elledance)

26.9.2020 – Žiar nad Hronom – Pohronské osvetové stredisko (technika jazzového tanca: praktický seminár)

11.10.2020 – Bratislava – FTVŠ (školenie trénerov pre IDO- Jazzový tanec)

18.10.2020 – Žiar nad Hronom – Pohronské osvetové stredisko (praktický seminár)

Termíny workshopov pre pedagógov a tanečníkov na rok 2019:

12.8. 2019 – Topoľčany (technika jazzového tanca: praktický seminár)

14.9. 2019 – Levice (technika jazzového tanca: praktický a teoretický seminár)

28. – 29. 9. 2019 – Bratislava (Alegado movement language: praktický a teoretický seminár)

19.10. 2019 – Levice (Technika contemporary : praktický a teoretický seminár)

12.11.2019 – Topoľčany Súkromné konzervatórium D. Kardoša

15.11.2019 – Topoľčany Súkromné konzervatórium D. Kardoša

17.11.2019 – Žiar nad Hronom (Technika jazzového tanca : praktický a teoretický seminár)

22.11.2019 – Košice Heart Dance Line -Jazzový tanec (praktický workshop)

1.12.2019 – Komárno (Jazzový a moderný tanec)

Tešíme sa na spoluprácu s vami!