Jazz dance

Technika jazzového tanca vznikla z potreby vzdelávania tanečníkov pre profesionálne scény už v minulom storočí. Opiera sa o poznatky z kodifikovaných tanečných techník, hlavne klasického tanca, z ktorej si prebrala hlavne logiku výstavby tréningu, tiež využíva aj niektoré prvky a cvičenia z techniky M. Graham, ktoré rozcvičujú telo a zväčšujú pohybový rozsah.

Výučba techniky jazzového tanca je zameraná na osvojenie si základných špecifík tejto tanečnej techniky, ktoré obsahujú prvky africkej pohybovej kultúry. Medzi základné charakteristické prvky tejto techniky patria: pohyb na ohnutých kolenách, znížené ťažisko, prenesenie váhy tela na prednú časť chodidla, synkopovaný rytmus, izolovaný pohyb, polycentrický a polyrytmický pohyb a ďalšie.

Technika jazzového tanca vypracováva základné pohybové vzorce zamerané na izolovaný pohyb, posilnenie svalového aparátu, zväčšovanie pohybového rozsahu, rozvoj muzikality a pohybovej koordinácie.

Je vhodný na výučbu pre deti cca. od 10 rokov.

Naši lektori

Galéria