Klasický tanec

Klasický tanec, ľudovo nazývaný aj balet, je považovaný za základ tanečného umenia. Svoje korene má v ľudovej tanečnej tvorbe. V priebehu vlastnej evolúcie sa vyvinul do časom prevereného systému, ktorý pomocou množstva konkrétnych cvičení pripravuje interpretov pre javiskové tanečné celky. Rozsah jeho interpretačnej techniky umožňuje choreografom vytvárať rôznorodé tanečné kompozície, podobne ako v hudbe, kde skladateľ na základe stupníc komponuje najrôznejšie zvukové spojenia. Technika klasického tanca  dáva tanečným interpretom „slobodu“ pohybu, vďaka ktorej je ich javiskový prejav  živý a prirodzený.

Tradičná štruktúra tréningu (exercice) techniky klasického tanca má dve časti: cvičenia pri tyči (exercices a la barre) a cvičenia na voľnosti (exercices au milieu) – sem patrí aj adagio a allegro.
Zvládnutie techniky klasického tanca je kľúčom k zvládnutiu ďalších tanečných techník. Buduje silu, formuje estetické telesné línie, vypracováva plasticitu pohybu, rozvíja koordináciu a tanečnosť, rozvíja orientáciu v priestore.

Naši lektori

Galéria