Contemporary dance

V technike súčasného tanca vychádzame z koncepcie ľudského tela ako citlivého organizmu reagujúceho na vplyvy vonkajšieho prostredia, ktorý je schopný aktívne vytvárať zmeny vo vlastnom aj vonkajšom prostredí. Uvedomovanie si neustále sa meniacich vzťahov častí tela pri pohybe v rámci jeho vnútorného priestoru, ako aj rešpektovanie vzťahu jednotlivých častí k vonkajšiemu priestoru tvorí podstatu dynamického chápania tela a pohybu.
V tréningových metódach techniky súčasného tanca sa zameriavame najmä na rozvoj efektivity a funkčného využitia celkového pohybového potenciálu ľudského tela. Chápeme ho ako celistvý výrazový nástroj. Našou snahou je navodiť štrukturálne a efektívne vzťahy jednotlivých častí kostry, ktoré funkčne integrujeme do pohybu v rámci jeho zámeru. Cieľom je využívať maximálnu podporu kostrového systému a účinné množstvo svalovej práce, ktorá je žiadúca pre prirodzene efektívne mechanizmy organizácie pohybu.

Naši lektori

Galéria